Om

Træningsspecialist

Aut. Fysioterapeut

Mit navn er Bodil Laursen. Jeg er uddannet Fysioterapeut og er konsulent hos Rick Scott Consulting.
Jeg er gift med min mand Marck, som jeg mødte igennem en fælles sportsgren, og sammen har vi vores søn Emil.

Den primære årsag til at jeg er blevet fysioterapeut, er at jeg altid har holdt meget af fysisk udfoldelse og har altid været interesseret i hvordan kroppen fungerer og arbejder, og også hvilken rolle psyken har, når kroppen ikke er i balance. Lige præcis den her interesse gør at jeg er i stand til at se det hele menneske, og har forståelsen for at når man kontakter mig som fysioterapeut, så præsterer man ud fra de ressourcer og forudsætninger man har til rådighed i sit liv, i den unikke situationen man befinder sig i.

Jeg har igennem mit arbejde mødt mange forskellige mennesker, lige fra personer med parkinssons og schlerose til den opererede skulder- og knæpatient, til den professionelle atlet, men også rigtig mange som oplever nedsat livskvalitet på grund af længerevarende smerter forskellige steder i kroppen.

Det er min overbevisning at krop og psyke hænger uadskilleligt sammen, og at mennesket har brug for balance. Derfor kan jeg garantere at til en konsultation hos mig, vil vi sammen forsøge at finde roden til problematikken som forårsager den her ubalance og gå efter behandling af den, frem for symptombehandling.

Bodil CV2

Erfaring

2020 – nu

RSC Logo

Træningsspecialist Rick Scott Consulting – Vamdrup, Danmark

Ved første konsultation er det vigtigt for mig som behandler, at vi sammen har fundet frem til et mål og en plan for vores tid sammen.

Konsultationen vil bestå af en grundig snak om hvad jeg kan hjælpe dig med, en fyldestgørende undersøgelse af din problematik og efterfølgende gennemgang af træningsøvelser, manuel behandling eller en blanding af begge, alt efter min professionelle vurdering.

Den første gang du er hos mig, vil konsultationen vare 75 min, så vi er sikre på at vi har fået gennemgået alt og at du har modtaget din første behandling eller træning.

Et af mine mål som behandler, er at du hos mig aldrig vil modtage en standardiseret træning eller træningsprogram, hvis der ikke er evidens for det. Alle øvelser vil derfor være valgt specielt til dig.

Øvelserne bliver selvfølgelig opdateret løbende igennem forløbet, for kun derved er vi sikre på at tage hensyn til din unikke situation, samt sikre at træningen udvikler sig med dig, og ikke på et tidspunkt, kommer til at holde dig tilbage.

2017 – 2020

Laursen Fysio Logo

Ejer Fysioterapeut / Træningsspecialist Laursen Fysioterapi & Træning – Vojens/Vamdrup, Danmark

Individuel træning og behandling indeholdende; undersøgelse, manuel behandling, personlig træning (med BOSU, store og små bolde, elastikker, aktiv udspænding såsom Fysioflow, øvelser i maskine/fitness), passiv udspænding, programlægning, kinesiotape, instruktion i ergonomi og holdningskorrektion, K-laser.

Holdtræning for motionister.

Individuel behandling og træning i patientens eget hjem.

Individuel træning og behandling indeholdende; undersøgelse, manuel behandling, udspænding af UE og OE, programlægning, kinesiotape og sportstape, instruktion i ergonomi og holdningskorrektion, løbestilsanalyse.

Holdtræning for bla. Parkinsonshold, Apopleksihold, Ryghold og stolegymnastik for damer.

Individuel behandling og træning i patientens eget hjem. Herunder flere patienter med Downs Syndrom og multihandicap på Odinsgården i Vojens (Odinsvej 186A, 6500 Vojens), samt geriatriske patienter på Bregnbjerglunden i Vojens (Juliue Nielsens Vej 33, 6500 Vojens).

Patientgrupper: 

Træning og behandling af/ifm. kroniske patientgrupper; sclerose, parkinsons sygdom, ALS, KOL, apopleksi, osteoporose og sammenfald i columna, demens, Downs syndrom, multihandicappede, cancer.

Genoptræning af sports og overbelastningsskader omkring: Skulder, knæ, hofte, albue, ankel, håndled, costa. Herunder bl.a. fibersprængninger, ligamentlæsioner, samt genoptræning ifm. operation.

Træning og behandling af andre patientgrupper; Fibromyalgi, nakke/skulder patienter (herunder flere børn i alderen 8-13 år), overbelastningsskader hos langdistanceløbere, discusprolaps, musearm, golfalbue.

Genoptræning af knæ og skulder.

Træning af bevægelighed i cervicalcol. ifm. piskesmæld. Muskelfibersprængninger.

Dropfod ifm. apopleksi.

Smerter i UE og bækken ifm.: inaktivitet, graviditet, overvægt. Behandling af ischias smerter.

Behandling og træning af nakke og skulder smerter.

2015 – 2017

FIGHTERS

Frivilligt arbejdeFighters6000 – Kolding, Danmark

Jeg har løbende hjulpet Landsholdskæmpere i Kickboxing og Kung Fu i Fighters6000 med skadesforebyggelse, vedligeholdelse og let genoptræning efter skadesforekomst, generel råd og vejledning, samt været med til DM i Kickboxing som klubbens fysioterapeut.

2015 – 2017

Klinik for Fysioterapi & Træning - Vojens, Danmark

(Job under uddannelse)

Individuel træning og behandling indeholdende; undersøgelse, manuel behandling, udspænding af parkinsons- og sclerose patienter, programlægning, kinesio- og sportstape, instruktion i ergonomi, løbestilsanalyse m.m.

Holdtræning: stolegymnastik for damer.

Uddannelse

2021-nu

4års masters (niveau-7) videregående uddannelse som osteopat - England og Danmark

2017

Bodil Diplom

Professionsbachelor i Fysioterapi - Danmark

Uddannelsen til Autoriseret Fysioterapeut tager tre et halvt år og er den eneste professionsbachelor, der giver retten til at diagnosticere. Jeg læste min professionsbachelor på UC Syddanmark i Esbjerg, hvorfra jeg fik en bred teoretisk viden om kroppens opbygning og bevægelse. Samt redskaber til at skabe relationer til andre mennesker gennem samtale, berøring og aktivitet, foruden at rådgive og formidle samt at undersøge, diagnosticere og behandle. Under uddannelsen har der været rig mulighed for at samle viden og erfaring, både i samarbejde med mine medstuderende, samt med borgerne i mine i alt fire praktikforløb. Jeg deltog også sideløbende i forskellige valgfag og kurser, hvilke var med til at give min basisuddannelse retning.

Min praktiske erfaring er løbende blevet opbygget igennem studiet. Næsten hver dag har vi brugt kroppen i undervisningssammenhæng, og allerede fra første modul begyndte vi at behandle medstuderende for div. problematikker, præcis som i en patientsituation. Denne nære behandlingssituation har resulteret i at jeg, fra jeg var helt nyuddannet, allerede havde meget praktisk forståelse og erfaring med den fysiske nærkontakt, der er så stor en del af jobbet som Fysioterapeut.

Jeg afsluttede min uddannelse med et bachelorprojekt, hvor jeg valgte at afprøve nye grene af fysioterapien og samtidig arbejde lidt udenfor min ”komfort zone”. Jeg valgte at lave et litteraturstudie om hvilken effekt manipulationsbehandlinger har på heste. Dette valgte jeg primært for at åbne døren fra behandling på mennesker til behandling på dyr, hvilket på nuværende tidspunkt er et forholdsvist uåbnet kapitel i dansk fysioterapi.

Bachelorsprojekt: "Effekt af manipulations behandling på hestens columna - Et litteraturstudie"

2016

Praktikforløb ifm. fysioterapeutuddannelsen:

Aabenraa Kommune, Træning og Forebyggelse TOF

Praktikforløb indenfor emnet Træning og Forebyggelse, samt genoptræning. Dette forløb bestod af individuelle genoptræningsforløb efter sygehusindlæggelse og/eller operation, samt holdtræning på ryg-, knæ- og skulderhold, samt varetagelse af screening og genoptræning i eget hjem.

2015

Praktikforløb ifm. fysioterapeutuddannelsen:

Klinik for Fysioterapi og Træning, Vojens

Praktikforløb på privat klinik. Individuel behandling og træning indeholdende; undersøgelse, manuel behandling, udspænding, programlægning, kinesiotape, instruktion i ergonomi m.m.

Under dette forløb blev jeg også præsenteret for ridefysioterapi, samt havde holdtræning.

2014

Praktikforløb ifm. fysioterapeutuddannelsen:

Varde Kommune, Træning og Rehabilitering

Praktikforløb indenfor døgnrehabilitering. Individuel genoptræning og holdtræning i eget hjem, samt i træningssal.

Da der var mange andre faggrupper i huset, var der stor vægt på tværfagligt samarbejde.

2014

Praktikforløb ifm. fysioterapeutuddannelsen:

Esbjerg Kommune, Områdecenter Strandby

Praktikforløb indenfor det geriatriske område.

Holdtræning, individuel træning m.m.

Bodil CV

Kurser i forbindelse med fysioterapeutuddannelsen:

2018 - 2020

Kinesisk akupunktur - Danmark (ikke afsluttet)

Uddannelse i 5-element kinesisk akupunktur, hvor de fleste af fagene blev undervist af Rick Sørensen Scott.

2 årig akupunkturuddannelse:

Jeg har påbegyndt en 2-årig akupunkturuddannelse, da jeg altid har været fascineret af hvordan man kan påvirke kroppen og bringe den i balance, uden at skulle indtage medicin eller lignende. Men ca. 6mdr inde i uddannelsen, blev jeg gravid og gik efterfølgende på barsel, og af forskellige årsager følte jeg mig nødsaget til at stille uddannelsen på pause.

Men jeg har så sandeligt tænkt mig, at vende tilbage til denne spændende og yderst effektive behandlingsform, i nærmeste fremtid.

Ekstra fag: Zoneterapi, Homøopati, Kost & Vitaminer, Naturmedicin, Massage, Triggerpunkter, MET, Klinikstart & Markedsføring.

2016

Fysioterapi til nakkesmerter og hovedpine - UC Lillebælt

Basis undersøgelse, diagnosticering af de tre mest udbredte hovedpineformer, lejring af patienten ifm. egenergonomi, manuel behandling, samt træning og udspænding af nakkemuskulaturen.

2016

Rundt om foden - VIA University College

Basis undersøgelse, diagnosticering af visse former for problematikker i fod/ankel, optapening i forbindelse med sportsskader, løbestilsanalyse og fremstilling af specialsåler.

2016

Idrætsfysioterapi - VIA University College

Basis undersøgelse, diagnosticering og behandling af de mest gængse skader/problematikker indenfor; ishockey, håndbold og fodbold.

Certificerede kurser & efteruddannelse:

2019

Elektroakupunktur (Master Class) - Rick Scott Consulting

Teoretisk og praktisk gennemgang af neurologisk akupunktur, behandlende over- og underekstremiteterne.

2015

FysioFlow - Elin Solheim, Fys.

Træningsintervention relateret til myofascielle forbindelser.

Fysioflow er et rigtigt godt værktøj til at arbejde med og smidiggøre kroppens fascier, jeg har brugt det i rigtig mange individuelle træningsprogrammer.

2014

Løbestilsanalyse - Søren Guldager Nielsen, Fys.

Diagnosticering, undersøgelse og behandling af løbeskader i underekstremiteterne.

Gennem mit arbejde som selvstændig har jeg haft stor nytte af dette kursus og har behandlet mange mennesker med overload- og overuse skader i underekstremiteterne forårsaget af løbetræning.

2013

Kinesiotape KT1 - Susanne Møller Damgaard, Aut. Fysioterapeut

Gennemgang af de fundamentale koncepter og egenskaber omkr. kinesiotape, samt workshop indeholdende screening, muskeltest og muskeltapeninger for over- og underekstremiteterne.

Jeg har gennem mit arbejde som selvstændig gjort brug af kinesiotape, næsten på daglig basis. Jeg har generelt set gode resultater i forbindelse med normalisering af muskelaktivitet, nedsættelse af væskeophobning og hurtig heling af større blå mærker, samt i forbindelse med stabilisering af led.

Professionelt Medlemskab / Foreninger:

Naturmediciner logo

Faglige Kompetencer.

RESULTATSTYRET BEHANDLING OG EVIDENSBASERET UDDANNELSE.

GENOPTRÆNING EFTER SKADER 90%
HOLDNINGSKORRIGERENDE TRÆNING 100%
VESTIBULÆR REHABILITERING 85%
NEUROLOGISKE (TRÆNING OG BEHANDLING) 85%

Behandlingsformer

FYSIO MANUEL BEHANDLING 95%
TRÆNINGSTERAPI 100%
KINESIOTAPE / SPORTSTAPE / FASTTAPE 85%

Andre ydelser

LØBESTILSANALYSE 90%

Erhvervsmæssige Kompetencer.

MANGE VÆRKTØJER I EN STOR VÆRKTØJSKASSE.

Computer / IT

MICROSOFT OFFICE 80%
WINDOWS / MACOS / iOS 50%

Erhverv

KOMMUNIKATION 90%
KREATIVITET 80%
TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDER 90%

Sprog

ENGELSK 85%
DANSK 100%
TYSK 45%

Anbefalinger.

GØR EN FORSKEL.

Patienter

LenaA

“Jeg opsøgte Fysioterapeut Bodil Laursen, da vores søn var landet uheldigt på trampolinen. Bodil mødte Christian i børnehøjde og snakkede til og med ham. Bodil behandlede ham og vi fik øvelser til at udføre hjemme.

Bodil formåede simpelthen at motivere Christian til både at forstå vigtigheden af, men også at give øvelser som han nu næsten 2 år efter, stadig laver for at styrke nakken.

Jeg giver mine bedste og varmeste anbefalinger til Bodil – Den bedste, mest empatiske og løftende fysioterapeut.”
-Lena A. (patientens mor)

NikolaiN

“Super dygtig og kompetent fysioterapeut!

Går meget op i ens problem/skade og finder den bedste behandling og øvelser så man hurtigst kommer ud på den anden side og kan være fuldt funktions dygtig igen.”
-Nikolai N. (patient)

“Jeg har igennem en længere årrække været plaget at store problemer og smerter i skulderen, som har gjort det svært at udøve min sport på nationalt og internationalt plan.

Alle læger har sagt at jeg skulle behandles med enten binyrebarkhormon eller skulle stoppe helt.

Efter behandling hos Bodil, går jeg nu smertefri på andet år, og kan lave øvelser som jeg ellers ikke har været i stand til i flere år.

Det er en professionel og menneskelig tilgang man får, hver gang jeg er blevet behandlet og anbefaler folk til hende på ugentlig basis.”
-Marck A. Kampkunstudøver, 3 x Verdensmester, (patient)

Kontakt.

Rick Scott Consulting er med dig hele vejen, fra start til slut.

Du er velkommen til at kontakte mig eller blot sende mig en besked.